TR EN

ARTISTIC GYMNASTICS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ANY348 ARTISTIC GYMNASTICS 6 3 3 6

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Santana, J.C. (2016). Functional Training. Human Kinetics, USA.
Massimo, J. (2012). Gymnastics Psychology. Morgan James Publishing, U.S.
Suveren, C. (2018). Gösteri Cimnastiği. Gazi yayınevi, İstanbul.
Mengütay, S. (1998). Artistik Cimnastik - Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri Ve Yardım Şekilleri. Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Suveren, S. S. (2010). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar Erkekler. Gazi Yayınevi, Ankara.