TR EN

FOOTBALL COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ANY434 FOOTBALL 8 4 2 6

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Günay, M. ve Yüce, A. İ. (2001). Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Gazi Kitabevi. Ankara.
Dündar, U. (2015). Antrenman Teorisi. Nobel Yayınevi
Başyazıcıoğlu, M (1997). Futbolda Teknik Alıştırmalar ve Alan Uygulamaları. Ankara, Bağırgan Yayımevi
Bompa, T. O. (2008). Antrenman Kuramı ve Yöntem, Bağırgan Yayınları
Weineck, J. (2004). Futbolda Kondisyon Antrenmanı, USA.
Aksoy, F. (2012). Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık ve Koordinasyon Drilleri, Has Matbaacılık, Samsun.