TR EN

MARKETING IN BANKING COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BAY307 MARKETING IN BANKING 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Karafakıoğlu M.(2011),Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Literatür Yayıncılık
Mucuk İ. (2012), Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi
İslamoğlu H. (2013), Pazarlama Yönetimi, İstanbul: Beta
Koç E. (2017), Hizmet Pazarlaması ve Yönetimine Giriş, İstanbul: Seçkin
Estelami, H. (2012). Marketing Financial Services, ABD: Dog Ear Publishing