TR EN

ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SOCIAL LIFE SKILLS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ISL221 ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SOCIAL LIFE SKILLS 4 2 2 2

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Tuncer, E., Özgen, M. I., Işık, R., Özbek, P., Kılıç, B. (2015). Üniversite ve Ötesi : Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerileri. Koç Üniversitesi Yayınları.
Dinçer, M. K. (2012). İletişimin kalbi sözsüz iletişim becerileri. Nobel Akademi Yayıncılık.
Stutman, R. K., Poole, M. S., Folger, J. (2013). Çatışma Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık
Folger, J., Poole, M. S., & Stutman, R. K. (2017). Working through conflict: Strategies for relationships, groups, and organizations. Routledge.