TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Oral and Dental Health Program in the field, be able to have a basic level of theoretical knowledge.
2
Will serve as the intermediate elements in the field of health sciences in the knowledge of medical terminology, to dominate and to gain competence in using.
3
Is related to the health sciences and technology access to information regarding the ways and means to gain competence in the use.
4
Along with a team of physicians to work together in creating and acquiring competence.
5
Priority including physicians, patients, colleagues and be able to communicate effectively with other sectors of society to gain competence.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
With regard to the field of recognition and related tools and equipment in the pursuit of technological advances to gain competence.
2
To gain competence in computer skills.
3
To gain competence in applying the rules of hygiene.
4
Aid to gain competence in practice.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
With regard to the field of history taking, files, etc. to prepare. To gain competence in handling of patient information.
2
Adopting and applying ethical principles and professional values ​​to qualify.

Learning to Learn

1
To qualify to be able to carry professional liability.
2
To follow the profession's information to gain competence in acquiring the habit.

Communication & Social

1
To gain proficiency in performing teamwork.
2
The concept of lifelong learning and self-development to gain competence in acquiring.

Occupational and/or Vocational

1
Design and management practice, helpful staff training, effective working order, occupational diseases prevention methods, environmental protection, job security and to have information about quality management and to act according to these issues.
2
Career ideas orally or in writing to the relevant individuals and organizations to express and oral and dental health of the national and international agenda irdeleyip possible to evaluate the results.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Oral and Dental Health Program in the field, be able to have a basic level of theoretical knowledge.
2
Will serve as the intermediate elements in the field of health sciences in the knowledge of medical terminology, to dominate and to gain competence in using.
3
Is related to the health sciences and technology access to information regarding the ways and means to gain competence in the use.
4
Along with a team of physicians to work together in creating and acquiring competence.
5
Priority including physicians, patients, colleagues and be able to communicate effectively with other sectors of society to gain competence.
6
With regard to the field of recognition and related tools and equipment in the pursuit of technological advances to gain competence.
7
To gain competence in computer skills.
8
To gain competence in applying the rules of hygiene.
9
Aid to gain competence in practice.
10
With regard to the field of history taking, files, etc. to prepare. To gain competence in handling of patient information.
11
Adopting and applying ethical principles and professional values ​​to qualify.
12
To qualify to be able to carry professional liability.
13
To follow the profession's information to gain competence in acquiring the habit.
14
To gain proficiency in performing teamwork.
15
The concept of lifelong learning and self-development to gain competence in acquiring.
16
Design and management practice, helpful staff training, effective working order, occupational diseases prevention methods, environmental protection, job security and to have information about quality management and to act according to these issues.
17
Career ideas orally or in writing to the relevant individuals and organizations to express and oral and dental health of the national and international agenda irdeleyip possible to evaluate the results.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
2-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar
1-Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3-Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olabilme.
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmede, hakim olmada ve kullanmada yetkinlik kazanabilme
İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik kazanabilme.
Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulmasında ve birlikte çalışmada yetkinlik kazanabilme.
Öncelikli hekim olmak üzere, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilmede yetkinlik kazanabilme.

SKILLS

Cognitive, Practical

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
2-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
3-Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik kazanabilme.
Bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkinlik kazanabilme.
Hijyen kurallarını uygulamada yetkinlik kazanabilme.
İlkyardım uygulamada yetkinlik kazaabilme.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
1-Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir
Alanı ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme vb. hasta bilgilerinin alınmasında yetkinlik kazanabilme.
Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulamada yeterlilik kazanabilme.

Learning to Learn

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Mesleki sorumluluğu taşıyabilmede yeterlilik kazanabilme.
Mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığı edinmede yetkinlik kazanabilme.

Communication & Social

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1-Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Ekip çalışmasını gerçekleştirmede yeterlilik kazanabilme.
Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme kavramını edinmede yetkinlik kazanabilme.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
7-Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Muayenehane tasarımı ve yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, iş güvenliği ve kalite yönetimi konusunda bilgi sahibi olma ve bu konulara uygun davranabilme,
Mesleki fikirlerini ilgili kişi ve kurumlara sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme ve ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası gündemi irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirebilme,