TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
4
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
5
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
6
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
7
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Manage operational activities related to the airline.
2
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
3
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
4
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
5
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
6
Cooperate with stakeholders related to air transport.
7
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Execute a study in his/her field independently.
2
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.

Learning to Learn

1
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
2
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.

Communication & Social

1
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
2
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
3
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.

Occupational and/or Vocational

1
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Explain the historical development process of Aviation Management.
2
Use computer programs related to Aviation Transportation.
3
Define basic concepts related with aviation management.
4
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
5
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
6
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
7
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.
8
Manage operational activities related to the airline.
9
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
10
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
11
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
12
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
13
Cooperate with stakeholders related to air transport.
14
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.
15
Execute a study in his/her field independently.
16
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.
17
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
18
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.
19
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
20
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
21
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.
22
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
Tüm ulaştırma operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahiptir.
Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
İşletme ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahiptir.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Explain the historical development process of Aviation Management.
Use computer programs related to Aviation Transportation.
Define basic concepts related with aviation management.
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
Classify the relationship between the basic functions of the business and the interactions between these functions.
Apply knowledge and skills related to his / her field by considering the legal aspect of occupational health and safety.
Explain the concepts of entrepreneurship and innovation with the field.

SKILLS

Cognitive, Practical

Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
Lojistik, ulaştırma ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanır.
Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için birlikte kullanır.
Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Ulaştırma/ lojistik içerikli temel mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Manage operational activities related to the airline.
Gain lifelong learning skills and use knowledge of the field in the business life with the awareness of social responsibility.
Prepare written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
Perform the theoretical and practical knowledge related to the field with appropriate analytical methods and modeling techniques in business life.
Manage all phases from planning to implementation of aviation operations as a member of a team.
Cooperate with stakeholders related to air transport.
Develop the modern techniques and tools necessary for applications related to the field.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Conduct studies at an advanced level in the field independently.
Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
Ulaştırma/ lojistik ve ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik problemleri üzerinde bağımsız çalışır.
Alanında proje geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir.
Ulaştırma/ lojistik kapsamlı projelerde takım çalışmaları düzenler, planlar, yönlendirir.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
Execute a study in his/her field independently.
Decide as an individual or a team member to solve the problems encountered in applications related to the field.

Learning to Learn

Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
Determine learning needs and direct the learning.
Develop positive attitude towards lifelong learning.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle hava lojistiği ve ulaştırması konularında, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda deniz işletmeciliği, ulusal ve uluslar arası taşımacılık ve lojistik çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Ulaştırma/ lojistik alanı kapsamında mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Ulaştırma/ lojistik içerikli uygulamalar için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır.
Bireysel olarak ve disiplinli takımlarda etkin çalışır.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Evaluate advanced knowledge and skills in his/her field with a critical approach.
Apply activities to improve his/her performance and his / her responsibility in line with the learning objectives by determining the learning needs.

Communication & Social

Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
Ulaştırma uygulamalarının ve ilgili çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olarak alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm önerileri geliştirir, düşünceleri yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Ulaştırma/ lojistik kapsamlı çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu ifade eder; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olduğunu gösterir ve çağın sorunlarına yönelik etkinlikler, projeler düzenler ve yürütür.
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahiptir.
Alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı yanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Communicate with people and institutions related to the field in writing and verbally.
Explain his/her thoughts on the issues related to the field and suggestions for solutions to the problems by the related departments by using supporting quantitative and qualitative data.
Organize projects and activities for the social environment with social responsibility consciousness and to be able to apply those.

Occupational and/or Vocational

Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir; ulaştırma/ lojistik içerikli uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Manage airports and terminal operations efficiently using aviation and business information.