TR EN

VARLIK FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS373 VARLIK FELSEFESİ 6 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini tanımlar.
Varlık Felsefesi alanındaki temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki bağıntıları tanır.
Tümeller sorununa ve nesnelerin varlıksal belirlenimlerine ilişkin kuramları tartışır.
Varlık Felsefesi alanındaki farklı düşüncelerle tanışıp, bu düşünceleri karşılaştırır ve onlara yönelik akılcı eleştiriler yapar
Varlık Felsefesi alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirir.