TR EN

MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS347 MEDYA EKONOMİSİ 6 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomiye ait temel kavramları tanır ve medya ekonomisi bağlamında yorumlar.
Medyanın hem devletle olan ilişkisini hem de küreselleşme çağında yaşadığı dönüşümü tartışır.
Medya endüstri yapısını medya türlerine göre ilişkilendirir.
Medya endüstrisine dair güncel örnekleri değerlendirerek medyanın ekonomik yapısı hakkında genel bir hükme varır.