TR EN

TÜRK DİLİ TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE319 TÜRK DİLİ TARİHİ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk Dilinin tarihi gelişimindeki önemli merhaleleri listeler.
Türk Dilinin araştırılmasına katkıda bulunmuş önemli şahsiyetleri hatırlar.
Türk Dilinin tarihî şivelerini Türkiye Türkçesiyle ilişkilendirir.
Türk Dilinin tarihî şivelerinin ses bilgisi ve şekil bilgisi özelliklerini ana hatlarıyla ayırt eder.
Türkiye Türkçesinin günümüzdeki hâlini nasıl aldığını tarihî Türk şivelerinin hususiyetlerinden hareketle değerlendirir.