TR EN

SPORDA SUNUM TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY114 SPORDA SUNUM TEKNİKLERİ 2 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sunum içeriğini uygun bir akış içinde listeler.
Sporda sunum teknikleri ile ilgili kavramları açıklar.
Sunum sırasında göz temasını, sesini, beden dilini ve mimiklerini etkin kullanır.
Sunum yapacağı konu hakkında bilgi toplarken bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Sunum sırasında ihtiyaç duyacağı yardımcı araçları belirler ve uygun şekilde kullanır.
Sunum yapacağı konuyla ilgili elde ettiği verileri analiz eder.
Sunum yöntem ve tekniklerini kullanarak yazılı ve görsel sunum dosyası hazırlar.