TR EN

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT409 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sivil toplum kuruluşlarında sosyal hizmetin kapsamını özümseyerek sivil toplum kuruluşlarında sosyal hizmet uzmanının konumunu tanımlar
Sivil toplum kuruluşlarında sosyal hizmet uzmanının görev ve sorumluluklarını açıklar
Sivil toplum kuruluşunu geliştirici projeler organize eder
Sivil toplum kuruluşlarındaki sosyal hizmetin öneminin arttırılması için çalışmalarını geliştirir