TR EN

GEMİ YATIRIMLARININ DEĞERLENMESİ VE FİNANSMANI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY316 GEMİ YATIRIMLARININ DEĞERLENMESİ VE FİNANSMANI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Denizyolu taşımacılığı sektörü işleyişini açıklar.
Denizyolu taşımacılığı şirketlerindeki finansal durumları analiz eder.
Denizyolu taşımacılığında finansal piyasa ürünlerini açıklar.
Gemi yatırımlarını değerlendirir.