TR EN

ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT417 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Engellilik türleri hakkında bilgi sahibi olarak engellilik türlerini sınıflandırır
Engelli bireylerle çalışırken dikkat edilmesi gereken unsurları öğrenerek mesleki müdahalesinde rol ve sorumluluklarına uygun karar verir
Engelli birey ve ailesinin psikolojik yapısı hakkında çalışmalara katılarak bu aile yapısına yönelik mesleki müdahaleyi planlar
Sosyal hizmetin etik değer ve ilkelerini özümseyerek engelli bireylere yönelik politika üreticilere projeler tasarlar