TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İki ayrı disiplinden oluşan lisans programımız, ekonominin baş aktörü olan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürerek, nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmektedir. Programın amacı öğrencilerine ekonomi, finans, bankacılık, sigortacılık, hazine ve fon yönetimi, risk yönetimi gibi pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırarak, rekabetin giderek arttığı işletmelerde mezunlarının çalışma hayatında başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları eğitimi sunmaktır. 

Programın Hedefi

Bölümümüzün hedefi başta ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmek, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, ekonomi ve finans bilgisi yüksek, disiplinler arası iş birliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, özgün çözümler üretebilen, duyarlı, bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı yetiştirmektir.