TR EN

İŞ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISF569 İŞ SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİ 2 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: iş sağlığı ve güvenliğini epidemiyolojik açıdan değerlendirmek, bu kapsamda temel epidemiyolojik yaklaşımı edinebilmek.
İçerik: Epidemiyolojik Yöntemleri Kullanım Alanları, Hız, Oran, Orantı, Prevalans, İnsidans Kavramları, Epidemiyolojik Ölçütler, Epidemiyolojide Strateji, Tanımlayıcı Araştırmalar, Kesitsel Araştırmalar, Vaka-Kontrol Araştırmaları, Kohort Araştırmaları, Deneysel (Müdahale) Araştırmaları, Epidemiyolojik Araştırma Planlaması, Epidemiyolojik Veri Kaynakları, İş Sağlığı Epidemiyolojisi, İş Sağlığına özel ölçütler