TR EN

VARLIK FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS373 VARLIK FELSEFESİ 6 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, öğrencilere Varlık Felsefesi’nin ana sorunlarına ve bu sorunlara filozofların getirdiği çözüm önerilerine ilişkin genel bir bakış kazandırmak, felsefenin bu disiplinine ait temel kavramları ve varlığa ilişkin felsefi argümanların yapılarını tanıtmak ve öğrencilerin filozoflar tarafından varlığa ilişkin ortaya koyulan farklı görüşleri ve argümanları eleştirel bir gözle değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, varlık ve varolanın ne anlamlara geldikleri, varlık tarzlarının neler oldukları, Varlık Felsefesi’nin temel konuları olan töz ve ilinek, kategoriler, tümeller ve tikeller, metafizik ve fizik, uzay ve zaman, materyalizm ve idealizm, varoluşçuluk, dil ve dünya ilişkisi oluşturmaktadır.