TR EN

TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR324 TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR 6 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Turizm sektöründe yaşanan mevcut sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, turizm gelişimi için ortaya atılmış yeni yaklaşımları aktarmaktır.
İçerik: Turizm endüstrisinin yapısı, işleyişi, güncel uygulamalar, güncel sorunlar, çözüm önerileri konularını kapsamaktadır.