TR EN

RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU439 RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI 6 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Rusya’nın dış politikalarını ve savunma siyasetinin temel taşlarını, Rusya’nın geçmişten bugüne getirdiği diplomatik gelenek ve tarihsel dokuyla birlikte öğrencilere aktarmak, Rusya’nın dış politik hedeflerini belirlerken dikkate aldığı etmenleri, kullandığı araçları ve karşılaştığı kısıtlamaları kavratmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Rusya’nın diplomatik arenadaki tarihi, geçtiğimiz yüzyıllarda geçtiği aşamalar, bugün Rusya’nın dış siyasetini belirleyen unsurlar, dış siyasetine yön veren hedefler ve sınırlılıkları kapsamaktadır.