TR EN

DİL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI330 DİL PSİKOLOJİ 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilerin dil ve genel olarak zihinsel yaşantılar ve daha spesifik olarak psikolojik durumlar ile ilişkisi hakkında temel bir anlayış kazanmalarını sağlamaktır. Psikoloji bilimi, dil felsefesiyle yakın bağlantılara sahiptir. Bu derste de amaçlanan, öğrencilerin psikolojik yaşantıları dil bağlamında kavramsallaştırabilecekleri bir temel çerçeve sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği; " Wittgenstein, Heidegger, Derrida ve Saussure gibi dil filozofları ve bu filozofların kuramları hakkında temel bilgi" konularından oluşmaktadır.