TR EN

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY320 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste kamu yönetiminde sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı ile kalite yönetim sistemini değerlendirme ve bu anlayışın uygulamaya kazandırılması için gerekli yaklaşım, yöntem ve uygulamaların tanınması ve kapsamını organize etme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, kalite kavramı ve gelişimi, küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları, kalite yönetim sistemleri amaç ve ilkeleri, Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri, Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar, Toplam kalite yönetimi uygulamaları, süreç yönetimi, Kamu örgütlerinde toplam kalite yönetim modelleri ve Türkiye’de ve dünyada toplam kalite yönetimi konularını kapsamaktadır.