TR EN

ULUSLARARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS445 ULUSLARARASI İLETİŞİM 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere 21. yüzyılda önemli bir yeri olan uluslararası iletişim ile ilgili temel ve güncel kavramları aktarmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini uluslararası iletişim kavramının içinde yer alan küreselleşme, uluslararası medya ve kültür ilişkileri, uluslararası iletişim şirketlerinin temel eğilimleri gibi konular oluşturmaktadır.