TR EN

ULUSLARARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS445 ULUSLARARASI İLETİŞİM 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilere; Uluslararası iletişimin insanlar arası iletişim ve ilişkilerin, ticaretin, turizmin, kültür sanayiinin, eğitimin uluslararasılaşmasına olan etkisi konusunda analiz, sentez, değerlendirme beceri ve yetkinliği kazandırma amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu derste, Uluslararası iletişim, küreselleşme, uluslararası iletişimin gelişmesi, uluslararası iletişimin alt yapısının oluşması, küresel pazarın oluşmasında uluslararası iletişimin rolü, Uluslararası kamusal bir alanine oluşmasında uluslararası iletişimin rolü, uluslararası hareketler, turizm, Kültür endüstrisinin oluşmasında uluslararası iletişim, Yerel ve uluslararası eğitim ve uluslararasılma konuları verilir.