TR EN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELP226 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 3 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste temel algoritma ve programlama bilgi ve becerisini kazandırma amaçlanmaktadır.
İçerik: Programlama, algoritma, akış diyagramı, derleyici, aritmetik ve mantıksal ifadeler, sayı sistemleri, veri işleme.