TR EN

ULUSLARARASI FİNANSMAN DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP221 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Uluslararası finansman dersi ile öğrencilerin dış ticaret işlemleri sırasında gerçekleştirecekleri finansman işlemlerinde küresel finans faaliyetlerini yorumlayabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası finansla ilgili temel kavramlar, uluslararası finansmanın tarihçesi, uluslararası sermaye hareketleri, finansal piyasalar ve döviz kuru sistemleri, döviz piyasası temel kavramları ve özellikleri, döviz kuru tahmin yöntemleri, forward, futures piyasalar ve işlemler, opsiyon, swap piyasaları ve işlemler, ticari bankalardan sağlanan ihracat kredileri,karşı ticaret, kliring, uluslararası tahvil piyasası, yurt dışı ihracat kredi kurumlarından sağlanan krediler konularını içermektedir.