TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, araştırma sonucunda elde ettiği verileri analiz edebilecek, araştırma bulgularını diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırabilecek, sonuçları değerlendirebilecek ve araştırma konusu ile ilgili öneri sunabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Tez konusu hakkında bilgilendirme, içerik hazırlama, kaynak yazım kuralları, literatür tarama, tez yazımı ile ilgili teknik kurallar, tez yazımı ile ilgili biçimsel kurallar ve tez yazımını konularını kapsamaktadır.