TR EN

ÖNLEYİCİ KORUMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY344 ÖNLEYİCİ KORUMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 5 4 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; tarihi yapılar ve arkeolojik alanlarda bulunan yapı ve mimari elemanlarda oluşacağı öngörülen ciddi bozulmaları engellemek amacı ile yapılacak acil onarım çalışmaları ve önleyici koruma tekniklerini öğrenmek, uygulamak.
İçerik: Bu dersin içeriği; eserlerde (öngörülen) oluşacak bozulmaların önüne geçilmesi için uluslararası tüzükler ışığında kullanılan önleyici koruma teknikleri.