TR EN

GENÇLERLE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT335 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, gençlerin sosyal sorunlarının ortaya çıkarılması ve sosyal politikaların yetersiz kaldığı durumlarda sosyal hizmet bakış açısıyla sorunların çözülmesine çözüm ve öneri getirebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında gençlik sorunları ve politikaları, gençlerle sosyal hizmet kurumları, bu kurumların yönetim ve organizasyonu, gençlere sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet uzmanlarının rolü konuları işlenecektir.