TR EN

HASTA HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT413 HASTA HAKLARI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, hasta haklarının tarihsel gelişimini öğrenerek hasta haklarına ilişkin düzenleme ve uygulamaların sosyal hizmet açısından değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.
İçerik: Bu ders kapsamında hak kavramı, hasta kavramının tarihsel gelişimi, hasta haklarının tarihsel gelişimi, hasta haklarının uygulamadaki yeri ve sosyal hizmet uzmanının hasta haklarının uygulanmasındaki görev ve sorumlulukları gibi konular öğrencilere aktarılacaktır.