TR EN

İŞARET DİLİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT430 İŞARET DİLİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı temel seviyede Türk işaret dili öğretilerek temel kelime ve dil yapısını arttırmak ve öğrencilere işitme engellilerle günlük hayatta iletişim kurma yeteneğini kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında TİD alfabeleri, kültürü, gelişimi ve yapısı gibi konular öğrencilere anlatılacaktır.