TR EN

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY317 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İşletmede için hazırlanan finansal tabloların finansal analiz teknikleriyle analiz edilmesi bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Finansal Tablolara İlişkin Genel Bilgilerin Sunulması, Temel Mali Tablolar : Bilanço ve Gelir tablosunun tanımı, amacı, ilkeleri ve düzenlenme esasları, bilançonun analize hazırlanma süreci, ek mali tabloların sunulması, finansal analiz tekniklerinin incelenmesi ve bu tekniklerin temel mali tablolara uygulanması, evrensel ve sektörel açıdan finansal tabloların analiz edilmesi ve incelenmesidir.