TR EN

LOJİSTİKTE ANAHTAR PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY415 LOJİSTİKTE ANAHTAR PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, lojistik performans değerleme konusunda içsel ve dışsal faktörler ve şirketteki tüm kademelerin performansının bütünleştirilmesi konuları hakkında teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği; performans değerlemede içsel ve dışsal faktörler, dengeli ölçüm (balanced scorecard), geleneksel ve güncel performans değerleme arasındaki farklar, performans ölçüm teknikleri ve performans ölçülürken yapılan hatalar konularını kapsamaktadır.