TR EN

KORUMA KİMYASINDA UYGULAMALAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY340 KORUMA KİMYASINDA UYGULAMALAR 5 4 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, Koruma kimyasının temel bilgilerinin edinilmesini laboratuvar ortamında uygulayarak geliştirmektir. Öğrencilerin bilimsel ve koruma uygulamalarında karşılaşabilecekleri sorunlar ve olgulara karşı kimyasal analiz yapabilme ve çözümcü kimyasal yaklaşım niteliğinin kazandırılmasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Maddenin katı hal yapısı, polimerlerin özellikleri, radyoaktivite gibi temel kimyasal terimlerin kavratılması ve çökme tepkimeleri, analiz sınıflandırılması gibi önemli uygulamaların yapılmasını sağlanmasıdır.