TR EN

AVCILAR DEMOGRAFİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT337 AVCILAR DEMOGRAFİSİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Demografi konusundaki teori ve kavramların, nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin, dünya nüfusundaki gelişmelerin, göçler ve nüfus ilişkisinin, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesinin, toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisinin öğrenilmesi sağlanarak, öğrenilenlerin avcılar demografisi özelinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde, demografi konusundaki teori ve kavramlar, nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, dünya nüfusundaki gelişmeler, göçler ve nüfus ilişkisi, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi, toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisinin öğrenilmesi, öğrenilenlerin avcılar demografisi özelinde değerlendirilmesi bulunmaktadır.