TR EN

KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT345 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, küreselleşme olgusunu, 21. yy. dinamikleri açısından tarihsel boyutuyla aktarmak hedeflenmiştir. Ülkeler ve bireyler açısından olumlu ve olumsuz yönleriyle işlenerek, öğrencilerin geleceğe daha bilinçli olarak bakmaları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında küreselleşme tanımları, küreselleşme kuramları, tarihteki küreselleşme dalgaları, küreselleşmenin yakın dönem tarihi, küreselleşmeyi doğuran nedenler konuları işlenecektir.