TR EN

SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT347 SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, sağlık, hastalık, kültür ve iyileştirme arasındaki ilişkiyi analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Baskın biyomedikal paradigması ve alternatif iyileştirme yöntemleri, uygulamalı antropoloji, sağlık ile ilgili yaptıkları çalışmalar konularını kapsamaktadır.