TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL LOJİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY407 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL LOJİSTİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin, 21.yy önemli kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik kavramını lojistik sektörüyle ilişkilendirmelerini ve teorik bilgilerin sürdürülebilir lojistik yönetimi kapsamındaki uygulamalar kapsamında pekiştirilmesini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği; sürdürülebilirlik kavramı ve önemi, sürdürülebilir lojistik operasyonları, sürdürülebilir depo ve envanter yönetimi, sürdürülebilir üretim yönetimi konularını kapsamaktadır.