TR EN

TEKNİK RAPOR YAZIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY341 TEKNİK RAPOR YAZIMI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerini araştırarak, belgeleme çalışmalarının yönteminin edinilmesini sağlamaktır. Tarihi eserlerde gözlenen bozulmaların ve karşılaşılabilecek sorunların tespiti ve uygun bilimsel koruma yöntemini teknik rapor halinde düzenlenmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerinin belgelendirilmesi, uygun koruma yöntemlerinin seçilmesi ve planlanması, teknik rapor halinde sunulmasının sağlanmasıdır.