TR EN

ANADOLUDA TÜRK-İSLAM MİMARİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY433 ANADOLUDA TÜRK-İSLAM MİMARİSİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Anadolu'da Türk İslam Mimarisinin ilk örneklerinden başlayarak Selçuklu, Beylikler Dönemi ve Osmanlı Dönemi Mimarisinin temel ruhunu, mimari özelliklerini ve dünya mimarisindeki yerini ve önemini kavratmak.
İçerik: Anadolu Türk İslam mimarisinin etkileşimi, oluşumu ve gelişimini etkileyen sosyal, ekonomik, siyasal, teknik ve teknolojik etkenlerin dönemler içinde incelenmesi. Mekân gelişimi, mimari ve süsleme özellikleri, malzeme tekniklerinin tanıtılmasını kapsamaktadır.