TR EN

KORUMA VE TURİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY434 KORUMA VE TURİZM 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Türkiye’de turizm, çevre politikaları ve kültür mirası ilişkisini ulusal-uluslararası standartları ışığında öğrenmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; turizmin gelişmesinde çevrenin ve kültür mirasının etkileşimi, turizm faaliyetlerinin doğal çevre ve kültür mirası üzerine etkileri, çevre sorunları ve turizm, turizmde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevre ve kültür mirası dengesidir.