TR EN

SOSYAL REFAH MODELLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT338 SOSYAL REFAH MODELLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı geçmişten modern dünyaya kadar geçen süreç içinde sosyal refah modellerini öğretmek ve sosyal hizmet için önemli bir referans noktası olan sosyal refahın öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında sosyal refah, sosyal hizmet ve sosyal politika gibi temel kavramlar, sosyal refah modelleri ve sosyal refaha ilişkin sosyal hizmet uygulamaları konuları öğrencilere aktarılacaktır.