TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT342 TOPLUMSAL CİNSİYET 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet konusunu mikro, makro ve mezzo düzeyde değerlendirmek, öğrenmek ve sosyal hizmette toplumsal cinsiyetin önemini öğrenciye kavratmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet rolleri, toplumun cinsiyete bakış açısı, feminizm, feminist hareketler gibi konular öğrencilere aktarılacaktır.