TR EN

FEMİNİST SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT424 FEMİNİST SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, feminizm açısından sosyal hizmeti değerlendirerek feminist sosyal hizmetin öğrenciler tarafından tam anlamıyla kavranmasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde feminizm, feminist hareket, çeşitli feminist kuramlar, feminist sosyal hizmet vb. konular öğrencilere aktarılacaktır.