TR EN

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT440 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, çokkültürlülük kavramı, dünyada ve Türkiye’de çokkültürlülüğün anlamının öğrenilmesini bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında çokkültürlülük, çokkültürlüğün dünya ve Türkiye’de yorumu konuları işlenecektir.