TR EN

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY417 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Bilgi-Belge Yönetimi ile ilgili kavramların açıklanması, kamu ve özel sektördeki bilgi belge yönetim merkezlerinin işleyişi, bilgi ve belge yönetim süreci, kullanılan teknik ve stratejiler, bilgi yönetiminde yasal stratejiler, bilgi toplumu ve teknoloji ilişkisi konularında temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, Bilgi Nedir? Bilgi Kuramı, Bilgi Çağı, Bilgi Kaynakları, Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetiminin Tarihi, Bilgi Belge Yönetimi kavramı, Bilgi Yönetim Süreci, Bilgi Yönetiminde Teknoloji Kullanımı (Intranet-Extranet), Bilgi-Belge Merkezleri ( Kütüphane, arşiv, müze, dijital mecralar) işleyişleri, Bilgi-Belge Yönetimi merkezlerinin işleyişi, Büyük Veri, konularını kapsamaktadır.