TR EN

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY421 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; banka ve sigorta kavramı, bankaların yapacağı işlemler, mevduat hesaplarının hukuki niteliği, kredi sözleşmeleri, bankaların tasarruf işlemleri, ödeme yöntemi olarak akreditif işlemleri ve bu işlemlerin nasıl yapılacağı, bankaların faaliyetlerini denetlemek için kurulmuş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun tüm yapısı ve organları hakkında bilgi/ beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; bankaların kuruluşu, türleri, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esaslar, Sigorta sözleşmesinin tanımı, kurulması ve himayenin başlaması, Sigorta sözleşmesinin tarafları ve ilgililer, Sigorta ettiren, sigortalı- lehdar sıfatları, Sigorta sözleşmesinde menfaat ve riziko kavramları, Tazmin ilkesi, Aşkın sigorta, Eksik sigorta ,Kısmi Sigorta, Müşterek Sigorta, Çifte Sigorta, Sigortacının poliçe düzenleme ve verme yükümlülüğü, Sigortacının poliçe düzenleme ve verme yükümlülüğü, Sözleşmenin kurulması sırasındaki ihbar yükümlülüğü, Riziko ağırlaşması ve ihbar yükümlülüğü, Sigorta Sözleşmesinin sona ermesi konuları ele alınacaktır konuları kapsamaktadır.