TR EN

AVCILAR BÖLGESİNDE TOPLUMLA HİZMET UYGULAMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT340 AVCILAR BÖLGESİNDE TOPLUMLA HİZMET UYGULAMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, ders kapsamında yapılacak olan etkinlikler ile öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini artırma, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında proje yürütme, topluma hizmet uygulamasının tanımı konuları işlenmektedir.