TR EN

ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY436 ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, arkeoloji bilimi ve arkeolojik kazı ile ilgili temel kavramları açıklamak, arkeolojik kazılarda uygulanan teknikleri tanıtmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği; Arkeoloji biliminin kısa tarihçesi, farklı bilim dalları ile olan ilişkisinin irdelenmesi, arkeolojide tarihleme yöntemleri, arkeolojik kazılarda uygulanan tekniklerdir.