TR EN

STRATEJİK YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY409 STRATEJİK YÖNETİM 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle, öğrencilerin stratejik yönetimin temel kavramları, İşletmenin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamada stratejik yönetimin önemi, İşletmenin stratejik planlarının nasıl oluşturulabileceğinin öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersle; öğrencilerin, İşletmenin stratejik planlarının nasıl oluşturulabileceği, İşletmelerde stratejik yönetim değerlemesi ve kontrol sürecinin kavranması hedeflenmektedir.