TR EN

ANESTEZİ UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP101 ANESTEZİ UYGULAMALARI I 1 6 4 11

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. MELİS MERVE ÇAKAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. AHMET KERİM CAMCİ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye genel anestezi uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
İçerik: Anestezi öncesi hastayı hazırlama ve değerlendirme, hasta pozisyonları, hava yolu açıklığı, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri, santral kateterizsyon, genel anestezinin idamesi ve sonlandırılması, anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder.
Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar.
Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Anestezi Tarihçesi. Anestezi Tekniker Görevleri Ve Sorumlulukları.Laboratuvar Kuralları. Anlatım, soru- cevap,laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
2 - Enfeksiyondan Korunma. Septik Aseptik Koşullar Anlatım, soru- cevap, tartışma,borAnlatım,soru-cevap laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
3 - Hasta Pozisyonları Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları,beyin fırtınası, demonstrasyon
4 - Vital Bulgular Ve Formlar Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar ve uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
5 - İlaç Uygulama Yolları (suplingual,rektal,oral v.b gibi) Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
6 - İlaç Uygulama Yolları( İ.V, İ.M, İntradermal, supkütan), Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma,laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası demonstrkkon
7 - Genel Anestezi Öncesi Hasta Hazırlığı, Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 - Hava Yolu Açıklığı Ve Alternatif Hava Yolu Açıklığı Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
10 - Asit -Baz Dengesi Ve Sıvı Elektrolit Dengesi Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama , beyin fırtınası, demonstrasyon
11 - İntravenöz Sıvı İnfüzyonu Ve Kan Alma (arter, ven, kapiller ) Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
12 - Hasta Monitörizasyonu ve İzlemi Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulama, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
13 - Genel Anestezi İndüksiyonu Ve Oluşabilecek Komplikasyonlar Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulama,l tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
14 - Genel Anestezi İdamesi Oluşabilecek Komplikasyonlar Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
15 - Genel Anestezi Sonlandırma Ve Komplikasyonlar Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulaması, beyin fırtınası, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

MİLLER ANESTEZİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
In accordance with the needs of Preoperative, intraoperative and postoperative, patients can be prepared and are applied necessary anesthesia and resuscitation practices.
2
Basic knowledge that is gained via lecture notes, application tools and supported with visual help students to analyze and use this knowledge throughout their professional lives.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can make the preparation of the Anesthesia machine and other auxiliary equipment and can control and provide patient's airway.
2
Can make the necessary applications in situations requiring first aid.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being aware of this profession as a teamwork, they can analyze data related to the patient or the case and produces results
2
In an emergency situation, they become calm, quick, fast and can make the right decision.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Having sufficient skills in practice, they remain calm and unperturbed.
2
They can make all the applications about Anesthesia according to the technique
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being well-aware of their individual responsibilities within the team, they can fulfill their tasks completely.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Have the basic and applied health knowledge about Anesthesia.
2
Can update their Anesthesia-related knowledge, skills and competencies with the self-awareness of a lifelong learning and move further in their personal and professional fields.
3
Have knowledge about ethical standards.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can communicate effectively, informative and ethically with patients, relatives and with other health professionals,
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Be able to work in Anesthesiology department in Health institutions, organizations, Reanimation and Pain rooms and help patients' preparation prior to surgery, anesthesia and reanimation implementation

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 5 70
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 14 4 56
Okuma 0 0 0
Ödev 1 2 2
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 226
Genel Toplam 226
Toplam İş Yükü / 25.5 8,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0