TR EN

KLİNİK ANESTEZİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP204 KLİNİK ANESTEZİ II 4 2 2 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. FUNDA PEHLEVAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi AYŞE DÜŞÜNÜR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye; Ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Diabetik Hastalarda Anestezi, Pediatrik ve Geriatrik Hastada Anestezi, Tiroid bezi Hastalıklarında Anestezi, Metabolik Hastalıklarda Anestezi, Travmada Anestezi, Yanıkta Anestezi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Metabolik/ Endokrin Sistemde Anestezi Uygulamak
Pediatrik Hastalarda anestezi uygulamak
Hasta ile ilgili bazı özel durumlarda anestezi uygulamak
Sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi uygulamak
Obstetrik ve jinekolojik girişimlerde anestezi uygulamak
Seyrek görülen hastalıklarda anestezi uygulamak

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - DİABETİK HASTALARDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
2 - TİROİD BEZİ HASTALIKLARINDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
3 - METABOLİK HASTALIKLARDA ANESTEZi Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
4 - PEDİATRİK HASTADA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
5 - GERİATRİK ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
6 - TRAVMA ANESTEZİSİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
7 - YANIKTA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 - OBEZ HASTADA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
10 - OBEZ HASTADA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
11 - ORTOPEDİ ANESTEZİSİ, PLASTİK CERRAHİDE ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
12 - ORTOPEDİ ANESTEZİSİ, PLASTİK CERRAHİDE ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
13 - OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
14 - NÖROMUSKÜLER,HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
15 - ŞOKTA ANESTEZİ Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
In accordance with the needs of Preoperative, intraoperative and postoperative, patients can be prepared and are applied necessary anesthesia and resuscitation practices.
2
Basic knowledge that is gained via lecture notes, application tools and supported with visual help students to analyze and use this knowledge throughout their professional lives.
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can make the preparation of the Anesthesia machine and other auxiliary equipment and can control and provide patient's airway.
2
Can make the necessary applications in situations requiring first aid.
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being aware of this profession as a teamwork, they can analyze data related to the patient or the case and produces results
2
In an emergency situation, they become calm, quick, fast and can make the right decision.
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Having sufficient skills in practice, they remain calm and unperturbed.
2
They can make all the applications about Anesthesia according to the technique
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Being well-aware of their individual responsibilities within the team, they can fulfill their tasks completely.
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Have the basic and applied health knowledge about Anesthesia.
2
Can update their Anesthesia-related knowledge, skills and competencies with the self-awareness of a lifelong learning and move further in their personal and professional fields.
3
Have knowledge about ethical standards.
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Can communicate effectively, informative and ethically with patients, relatives and with other health professionals,
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Be able to work in Anesthesiology department in Health institutions, organizations, Reanimation and Pain rooms and help patients' preparation prior to surgery, anesthesia and reanimation implementation

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 1 10 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 14 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0