TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBE590 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE ETİK 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYŞE HURİ ÖZKARABULUT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bilimsel metinlere, veri analizine, bilimsel etik kurallarına uygun araştırma raporu hazırlamaya ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bilimsel araştırma metodları, bilimsel araştırma önerisi hazırlama, bilimsel yazı ve etik kurallara uygun yazılı rapor hazırlama.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini açıklar.
Bilimsel metinleri inceler.
Bilimsel etik kurallarına uygun araştırma raporu hazırlar.
Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygular.
Bilimsel araştırma önerisini açıklar.
Bilimsel yazım kurallarına uygun raporlamayı açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma Bilimsel Araştırma Metodlarına Giriş Anlatım, Tartışma
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma Bilimsel Araştırmalarda Temel Etik İlkeler Anlatım, Tartışma
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma Araştırmada Etik Dışı Davranışlar ve Etik İhlalleri Anlatım, Tartışma
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma Bilimsel Araştırma Metodları Anlatım, Tartışma
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma Araştırma Konusu Belirleme Anlatım, Tartışma
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma Araştırma Problemini Tanımlama Anlatım, Tartışma
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma Kaynak Taraması Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma Araştırma Yöntem ve Modeli Belirleme Anlatım, Tartışma
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri Anlatım, Tartışma
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma Geçerlilik Ve Güvenirlik Anlatım, Tartışma
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma TÜBİTAK Araştırma Ve Yayın Kurulu Yönetmeliği Anlatım, Tartışma
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma YÖK Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi Anlatım, Tartışma
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma Örnek Tez Öneri Formu Hazırlama Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma, Web tabanlı araştırma Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler İlgili Kaynaklar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Serarslan, M. Z.(2002). Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (Ders Notları). İstanbul.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.(2015). Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu.
Alpar, R.(2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beslenme ve Diyetetik alanında lisans üzeri düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili güncel bilgiye, teknolojik araç gereçleri de kullanarak ulaşır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beslenme ve Diyetetik alanında elde ettiği bilimsel bilgileri yorumlayarak çözüm önerileri üretir, multidisipliner alanda etik ilkeler doğrultusunda bilgilerini paylaşır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beslenme ve Diyetetik alanında karşılaşılan problemlerle yönelik çözüm önerileri üreterek topluma fayda sağlar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etik ilkeler doğrultusunda güncel ve bilimsel makaleleri analiz ederek kanıta dayalı değerlendirerek tartışır ve yorumlar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendisi için diyetetik alanında edinmiş olduğu bilgi ve deneyimini araştırma metotlarını kullanarak sürekli geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etik ilkelere bağlı kalarak, birey ve toplum sağlığını gözeterek, ulusal ve uluslararası beslenme plan ve politikalarına yön verecek çalışmalara katkıda bulunur.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 9 27
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0